1.Tư vấn đầu tư
  • Giới thiệu các giải pháp, thiết bị và công nghệ.
  • Tư vấn giải pháp hiệu quả nhất với nhu cầu và điều kiện của khách hàng.
  • Chủ đầu tư sẽ biết rõ công suất tối đa có thể lắp đặt và sản lượng dự kiến mà hệ thống mang lại, đồng thời có những dữ liệu cụ thể cho bài toán đầu tư.
2. Khảo sát & Thiết kế
  • Các chuyên gia tiến hành khảo sát thực địa, phân tích điều kiện ánh sáng, bóng phủ, diện tích và góc nghiêng để có thể tối ưu hóa hệ thống.
  • Kết quả khảo sát được các kỹ sư lên cấu hình, thiết kế hệ thống, đồng thời tính toán điểm hoàn vốn và phân tích tài chính.
3. Thi công lắp đặt 
  • Đội ngũ thi công của HGA trực tiếp triển khai lắp đặt, đảm bảo tính nhất quán với bản thiết kế.
  • Bộ phận quản lý dự án kiểm tra, giám sát thi công, theo dõi tiến độ dự án và cùng chủ đầu tư nghiệm thu hệ thống.

4. Bảo hành và bảo trì hệ thống
  • HGA hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ, giúp khách hàng làm chủ hệ thống.
  • Đội ngũ kỹ sư HGA hỗ trợ theo dõi, giám sát hệ thống cùng khách hàng.
  • HGA cam kết bảo hành thiết bị, hiệu suất và hỗ trợ kỹ thuật lâu dài.

Hãy Yêu cầu Báo giá sản phẩm ngay – Click vào đây để được Báo Giá Nhanh