Thông tin giỏ hàng của bạn

 
Công ty TNHH TM Đầu Tư Hưng Thịnh Phát từ ngày thành lập đến nay, Hưng Thịnh Phát đã thực hiện hơn 1000 dự án, lắp đặt hơn 500 Mwp điện mặt trời với các lĩnh vực hoạt động như sau:
  • Tổng thầu EPC, Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng (O&M) hệ thống/dự án Điện mặt trời chất lượng cao – Áp mái và quy mô trang trại
  • Nghiên cứu & sản xuất thiết bị năng lượng tái tạo
  • Nhà phát triển và đầu tư dự án điện mặt trời áp mái và trang trại
Ngoài ngành nghề cốt lõi là Điện mặt trời, Hưng Thịnh Phát đang tiếp tục nghiên cứu, phát triển các ngành năng lượng tái tạo khác như năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng sinh khối.