[tintuc]

Cách chọn hướng và góc nghiêng tối ưu cho các tấm pin mặt trời

 

Tại sao góc nghiêng và định hướng của các tấm pin lại quan trọng?

 

Nên chọn hướng, góc nghiêng nào để tối ưu hoá sản lượng điện mặt trời cho cả năm?

 

Các tấm pin mặt trời lắp dọc ở mặt tiền các toà nhà, có ý nghĩa gì không?

 

Trường hợp lắp đặt năng lượng mặt trời trên mái nhà cố định, lựa chọn hướng nào để tốt nhất cho sản xuất?

 

Để tối ưu hoá tốt nhất cho việc sản xuất của các tấm pin năng lượng, đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của việc điều chỉnh hướng và góc nghiêng của chúng. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào hệ thống của bạn cũng sẽ đạt được mức sản lượng tối đa bởi vì hướng chiếu nắng của Mặt trời thay đổi liên tục trong năm, điều chúng ta cần làm là xác định góc và hướng của các tấm pin mặt trời làm sao để tối ưu hoá sản lượng nhất cho cả năm.

 

Tại sao góc nghiêng và định hướng của các tấm pin lại quan trọng?

 

Độ nghiêng rất quan trọng vì các tế bào quang điện năng lượng mặt trời sẽ tạo ra sản lượng tối đa khi được Mặt trời chiếu nắng vuông góc với bề mặt tấm pin.

Theo nguyên lý cấu tạo thì các tế bào quang điện sẽ hoạt động tốt và hiệu quả cao khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào trực tiếp, do đó việc điều chỉnh hướng các tấm pin sao cho đối diện với Mặt trời dĩ nhiên sẽ làm cho các tế bào nhận được lượng sáng tối ưu hơn, qua đó cho ra sản lượng điện nhiều hơn.

 

Nên chọn hướng, góc nghiêng nào để tối ưu hoá sản lượng điện mặt trời cho cả năm?

 

Góc nghiêng hệ thống điện năng lượng mặt trời: Các tấm pin năng lượng sẽ tạo ra điện nhiều hơn vào mùa hè bởi thời gian chiếu nắng của mùa hè sẽ cao hơn mùa đông, chính vì thế các nhà cùng cấp thường sẽ ưu tiên tối ưu hoá góc nghiêng cho mùa hè hơn để có được sản lượng tốt nhất cho cả năm. Các chuyên gia đã cho biết góc nghiêng tối ưu đối với các tấm pin chính bằng vĩ độ tại vị trí địa lý nơi đặt các tấm pin (ví dụ: ở HCM vĩ độ là khoảng 10° thì góc nghiêng tối ưu sẽ là 10°).