[giaban]Liên hệ[/giaban]

[giacu]Liên hệ[/giacu]
 [tomtat]

Đặc điểm nổi bật :

khả năng chiếu sáng tốt
độ bền cao
[/tomtat]

[chitiet]

 [/chitiet]

[kythuat]
Công suất 200 W

[/kythuat]

<!-- Không dược xóa dòng dưới--> [hot][/hot]

Sản phẩm tương tự