Đầu tư một lần cho nguồn điện sạch hơn 30 năm.

Giảm tiền điện, sống xanh hơn, bắt kịp xu hướng với điện mặt trời.

Hộ Gia Đình

home_energy_feature_1

Nhu cầu thấp

Hệ thống 3 kWp trở xuống cho gia đình dùng điện 1 – 2 triệu đồng/tháng (600 – 1200 kWh/tháng)

home_energy_feature_2

Nhu cầu trung bình

Hệ thống 4 – 5 kWp cho gia đình dùng điện 2 – 3 triệu đồng/tháng (1200 – 1800 kWh/tháng)

home_energy_feature_3

Nhu cầu cao

Hệ thống 6 – 8 kWp cho gia đình dùng tiền điện 3 – 4 triệu đồng/tháng (1800 – 2400 kWh/tháng)

Doanh Nghiệp & Tổ Chức

home_energy_feature_4

Hệ thống Cơ bản

Hệ thống 50 kWp trở xuống thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện dưới 50 triệu/tháng.

home_energy_feature_5

Hệ thống Trung bình

Hệ thống 50 – 100 kWp thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện 50 - 100 triệu/tháng.

home_energy_feature_6

Hệ thông Nâng cao

Hệ thống 100 kWp trở lên thích hợp với doanh nghiệp, tổ chức sử dụng điện trên 100 triệu/tháng.

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HỘ GIA ĐÌNH

Xem thêm

HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DOANH NGHIỆP

Xem thêm

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI HƯNG THỊNH PHÁT ĐÃ TRIỂN KHAI

TIN NÓNG ĐIỆN MẶT TRỜI